Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Προτάσεις ΛτΑ για θέματα παιδείας και σχολικής στέγης  Πειραιάς, 15 – 4 – 201
​6
                                                                                  ​
 
                                                                  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Προτάσεις για ζητήματα παιδείας και σχολικής στέγης απηύθυνε εγγράφως στον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη, η δημοτική κίνηση το Λιμάνι της Αγωνίας -Πειραιάς η Πόλη μας, προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα που διαχρονικά ταλανίζουν την εκπαίδευση.
Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων του Δήμου μας είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους σε κακή κατάσταση, παλαιά, ασυντήρητα και χωρίς μόνωση κτήρια που στάζουν, ειδικά σχολεία χωρίς εύκολη και κατάλληλη πρόσβαση, ενώ και η παραμικρή εργασία παίρνει πολύ χρόνο για να πραγματοποιηθεί και τις περισσότερες φορές η λύση έρχεται με τη συνδρομή και την επιβάρυνση των γονιών.
Η χθεσινή τελετή εγκαινίων του νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος  του Γυμνασίου και του Λυκείου της Ραλλείου (του μοναδικού όμως στην Ελλάδα αμιγούς σχολείου θηλέων) πρέπει, από κτηριακή άποψη, να αποτελέσει πυξίδα για τα σχολεία της πόλης μας.
Για εμάς τα θέματα της εκπαίδευσης αποτελούν ύψιστης προτεραιότητας ζητήματα, με τα οποία έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί στο  Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην πόλη.
Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει και αναπτύξει και που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος στην πόλη μας:
-- Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (ΔΕΠ)
Τροποποίηση της απόφασης με αρ.363/28-9-15 του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά -με την οποία ορίζεται η συγκρότηση μιας ΔΕΠ σε όλο τον Δήμο- και ζητείται η συγκρότηση πέντε (5) ΔΕΠ, μία ανά Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 50 το Ν.1566/85 (Δημοτικές & Κοινοτικές επιτροπές Παιδείας), αλλά και το απαντητικό έγγραφο με αρ. 122909/31-7-2015 του υπουργείου Παιδείας. Και αυτό γιατί η μία και μόνο ΔΕΠ δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά για τον Δήμο με τις 139 σχολικές μονάδες και τους 20.000 μαθητές και μαθήτριες. Αντίθετα, η λειτουργία πέντε ΔΕΠ θα δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν την εμπειρία τους περισσότεροι ευαισθητοποιημένοι πολίτες κυρίως εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινοτικοί σύμβουλοι.
-- Επιτροπές καταλληλότητας για ανεύρεση και χαρακτηρισμό χώρων για σχολικά κτήρια
Η στέγαση αρκετών σχολείων της πόλης σε ακατάλληλα κτήρια επιβάλλει τη συγκρότηση επιτροπών καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 εδάφιο 14 (πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους/Καλλικράτης) προκειμένου να αναζητηθούν και να χαρακτηριστούν  κατάλληλα οικόπεδα  για σχολική στέγη ώστε στην συνέχεια να κατασκευαστούν  νέα  σχολικά κτήρια.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αρκετά  νηπιαγωγεία συστεγάζονται με δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα:
  • Α’ Δημοτική Κοινότητα
23ο   -   24ο   -   27ο   -  33ο   Νηπιαγωγείο
26ο  Δημοτικό Σχολείο (πρόταση γονέων για κατασκευή νέου στον ίδιο   χώρο)                                                                                                                                              
  • Β’ Δημοτική Κοινότητα
18ο   -  9ο    -   29ο   -  49ο   Νηπιαγωγεία
3ο   Δημοτικό Σχολείο
Ζάννειο  Πειραματικό Γυμνάσιο – Λύκειο
6ο  Εσπερινό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
9ο  ΕΠΑΛ (Ναυτικής κατεύθυνσης)   
​Ειδικό Δημοτικό Σχολείο (ΠΙΚΠΑ)
  • Ε’ Δημοτική Κοινότητα   
30ο   Δημοτικό  Σχολείο  
3ο     ΕΠΑΛ
-- Κατασκευές νέων σχολείων
     Α- Επικαιροποίση του υπομνήματος που έχει καταθέσει η  Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού του Δήμου από το 2014 προς τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» με προτεραιότητες που αφορούν κατασκευές νέων σχολικών μονάδων, αφού έχουν τροποποιηθεί αρκετά δεδομένα, όπως μειώσεις ορίων δόμησης κ.α. Σημειώνεται ότι μετά από μακροχρόνιες αναζητήσεις του Δήμου έχουν εξευρεθεί και απαλλοτριωθεί οικόπεδα από τον πρώην ΟΣΚ για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες προκειμένου να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις.
    Β- Σύναψη  προγραμματικών συμβάσεων για κατασκευή συγκεκριμένων σχολείων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους, καθώς εκκρεμούν αρκετές μελέτες για σχολεία όπως:   
  • 25ο - 26ο - 50ο Νηπιαγωγεία, 50ο Δημοτικό στην Α’  Δημοτική Κοινότητα
  • 45ο και 47ο Νηπιαγωγεία στην Β’ Δημοτική  Κοινότητα .
  • 7ο  Γυμνάσιο στην Ε’ Δημοτική κοινότητα
 Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς η Πόλη μας εκτιμά ότι με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες προτάσεις, υπό την προϋπόθεση να θελήσει η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει το νομικό πλαίσιο και τις υπηρεσίες της και να συνεργαστεί με την  Πολιτεία μέσω του αρμόδιου φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», θα καταστεί εφικτή η κάλυψη των σχολικών αναγκών του Δήμου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: