Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014

Πειραιάς 28-4-2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίασή του στις 27 Απριλίου 2015, το Δ.Σ. Πειραιά συζήτησε τα ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014, δηλαδή διάστημα θητείας οκτώ μηνών της προηγούμενης δημοτικής αρχής και τεσσάρων μηνών της υφισταμένης.
Τα «πεπραγμένα» αποτελούν μία έκθεση απεικονιστική των ενεργειών και δράσεων κάθε έτους του δήμου, πράγμα που επιτρέπει να διαγνωσθεί η αποδοτικότητα και παραγωγικότητά του σε σχέση με το πρόγραμμα και τους στόχους που έχει θέσει η δημοτική αρχή.
Το Λιμάνι της Αγωνίας και αυτή -δυστυχώς- τη φορά αναγκάστηκε να επισημάνει ότι η πολιτική του Δήμου για το 2014 είχε λάθος περιεχόμενο και κατεύθυνση και γι’ αυτό  η πόλη μας δε μπορεί να θεωρηθεί  ούτε φιλική προς τους δημότες και το περιβάλλον, ούτε αλληλέγγυα, ούτε ανθρώπινη, ούτε ευχάριστη, ούτε καν φωτεινή, με σοβαρό έλλειμμα στη συμμετοχή της νεολαίας στη ζωή της και με υστέρηση πολιτιστικής δραστηριότητας -αφού φυσικά, μόνο το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι επαρκές για να καλύψει όλες τις ανάγκες.
Υποστηρίζοντας την άποψή του αυτή, παρέθεσε ορισμένα σημαντικά παραδείγματα καθυστερήσεων προϋφισταμένων καταστάσεων που διακόπηκαν ή των υπεσχημένων, εν μέσω των οποίων τα εξής :
- η μη λειτουργία των πολυϊατρείων στο Β΄ και Δ΄ διαμέρισμα,
- η διακοπή διενέργειας  του τεστ «ΠΑΠ» για τις γυναίκες.
- η διακοπή της υποστήριξης γονέων με δυσκολίες στη φροντίδα των παιδιών τους
- η μείωση του αριθμού συμμετοχής παιδιών στις κατασκηνώσεις,
- τα λιγότερα οικονομικά βοηθήματα,
- ο περιορισμένος αριθμός δικαιούχων του κοινωνικού παντοπωλείου (200) αν και αιτούνται πολλαπλάσιοι,
 - οι επισκευές, οι συντηρήσεις, οι ελαιοχρωματισμοί στα σχολεία που καθυστερούν ή δεν γίνονται ποτέ, η ελλειμματική καθαριότητα,
- η διατήρηση των δημοτικών τελώνη σε υψηλότατα ποσά, παρά την τρομερή οικονομική κρίση, ενώ δεν εισπράττονται τέλη από επιχειρήσεις που οπωσδήποτε έχουν την ικανότητα να τα καταβάλουν,
- η εγκατάλειψη της ιδέας για πράσινες ταράτσες,
- η εγκατάλειψη της ιδέας για την προώθηση της κομποστοποίησης, παρά την προηγούμενη λήψη αποφάσεων για την πιλοτική εφαρμογή της,
- η μη ανάδειξη του Κονώνειου τείχους  και η μη ανάπλαση της όλης περιοχής,
- η αχρησία του Πολυχώρου «Απόλλων»,
- η εγκατάλειψη του κηρυγμένου μνημείου «ΦΑΝΤΑΖΙΟ» ,
- η υποβάθμιση των δημοτικών κοινοτήτων, που έχουν αρμοδιότητες και πρέπει να τονωθούν και να προτρέπονται ώστε να λειτουργήσουν,
- η μη τόνωση του θεσμού «Συμπαραστάτη του Πολίτη»,
 - η μη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
- ο μη καθορισμός των χρήσεων γης στην πόλη που διαμορφώνει πλαίσιο αντιθετικών ή μη συμβατών λειτουργιών,
- η αύξηση κατά 50% των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, ποσοστό πράγματι εντυπωσιακό για τα δεδομένα της εποχής,
- η κατά πολύ μείωση της καταγραφής κατασκευής αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων, όπως και οι έλεγχοι στον τομέα ύδρευσης.
Έτσι λοιπόν εξακολουθούμε να βιώνουμε την απώλεια της φυσιογνωμίας της πόλης μας, την αδιαφορία για την πολιτιστική της ταυτότητα, τη συνέχιση της νομιμοποίησης της παρανομίας, το έλλειμμα πολιτικής και στρατηγικής για το περιβάλλον, την εκχώρηση των ελεύθερων χώρων, την «ελεημοσύνη» προς ένα μικρό αριθμό συμπολιτών μας, αφού δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής.
            
​    

Δεν υπάρχουν σχόλια: