Δημοτική Κίνηση «Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας»

Δίκτυα ανταλλαγών

Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 

Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων είναι μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό συμφέρον, η συμφωνία ότι κανείς και καμμιά  δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση αλλά μόνον την εξυπηρέτηση αναγκών, η λειτουργία της συνέλευσης ως μοναδικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, είναι μερικά από τα σημεία εκκίνησης.
Οι υπηρεσίες καταχωρούνται σε λίστες προσβάσιμες στον(-ην) καθένα(-μία) που θέλει να προσφέρει ή να λάβει μια υπηρεσία. Στους πίνακες αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία του(-ης) συναλλασσόμενου(-ης) καθώς και οι μονάδες ανταλλαγής.
Η μονάδα ανταλλαγής είναι το Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (σ.α.νο ).
Ορίζεται σαν κάτω όριο τα -20 σανο και σαν πανω όριο τα +20 σανο. Δείτε περισσότερα στη σελίδα “Συχνές ερωτήσεις” .
Προς το παρόν η ισοτιμία ορίζεται 1 σανο=1 ώρα. Η ισοτιμία είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα, πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο των σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και καλών προθέσεων στο οποίο όλοι(-ες) θα λειτουργούμε στη συνέλευση του Δικτύου.
Οι λίστες υπηρεσιών και προϊόντων ενημερώνονται στα μέσα και στο τέλος κάθε μήνα. Στείλετε e-mail στο sanosyros@yahoo.gr αν θέλετε να εγγράψετε ή να αλλάξετε μια υπηρεσία.
Δείτε τις λίστες εδω.
Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών δήμου Λαμιέων
 Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών
Ο Δήμος Λαμιέων σχεδίασε, ανέπτυξε και θέτει σε πιλοτική εφαρμογή, ειδική δράση που αφορά στη δημιουργία και διαχείριση "Τράπεζας Ελεύθερου Χρόνου".

Τι είναι η Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου :
Πρόκειται για τράπεζα χωρίς χρήματα. Η Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης του ατόμου και υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό "νόμισμα - χρόνο" ή "νόμισμα - εργασία". Η τράπεζα αυτή αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς χρηματική αμοιβή, και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για κάθε ώρα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών που δίνει ένα μέλος, ζητεί και λαμβάνει μια ώρα προσφοράς σε τομείς που χρειάζεται.

Με την Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου ο Δήμος Λαμιέων στοχεύει να φέρει σε επικοινωνία κι επαφή ανθρώπους της πόλης μας, να διευρύνει το πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας που συνδέονται απλά και μόνο με ένα πλέγμα κοινών αρχών. Αρχών και στόχων που αποβλέπουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με ενεργούς, αλληλέγγυους πολίτες.

Πως λειτουργεί :
Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται από μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει τον λογαριασμό χρόνου κάθε μέλους όπως μια τράπεζα κρατάει λογαριασμό των αναλήψεων και καταθέσεων.

Η τράπεζα εθελοντικού χρόνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για να στηριχθούν οικογένειες με προβλήματα αλλά και για να αξιοποιήσουν την διάθεση προσφοράς τους οι εθελοντές, άτομα που θέλουν να συνδράμουν το κοινωνικό έργο των οργανώσεων με παροχή υπηρεσιών προς περιθωριοποιημένες οικογένειες από εθελοντική βάση.

Σε μια τράπεζα Ελεύθερου χρόνου, ένας γιατρός ή δικηγόρος που προσφέρει μια ώρα επαγγελματικών υπηρεσιών, δικαιούται μια ώρα άλλων υπηρεσιών, όπως βάψιμο, μαγείρεμα, φύλαξη ηλικιωμένου, υπηρεσίες δηλαδή που μπορεί να προσφέρει κι ένα άτομο που δεν διαθέτει ανάλογη εξειδίκευση. Κατά συνέπεια τα άτομα που βοηθούνται αφενός νοιώθουν καλύτερα με την οπτική πως έχουν κάτι ανταλλάξιμο με αξία, δηλαδή τον χρόνο τους, και αφετέρου βοηθούνται να επανενταχτούν, εφόσον η εργασία όλων στην τράπεζα αξιολογείται ποιοτικά και αυτό λειτουργεί ως ανταμοιβή αλλά κι ως κίνητρο αναβάθμισης προσόντων. Κάθε άτομο που γίνεται μέλος, πρέπει να νοιώθει την εμπιστοσύνη από και προς τα υπόλοιπα μέλη. Δεν υποχρεώνεται να κάνει τίποτα που δεν έχει προσφερθεί το ίδιο να κάνει αλλά πρέπει να προσπαθήσει να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί. Κάθε άτομο περιγράφει τι θα μπορούσε να προσφέρει και τι υπηρεσίες είναι πιθανό να χρειαστεί. Στη συνέχεια οι άνρωποι του Δήμου αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν το ταίριασμα προσφοράς και ζήτησης.

Σε ποιους απευθύνεται : 
 • Ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα - χρόνο» ή «νόμισμα - εργασία».
 • Aνεργες και άνεργους που διαθέτουν ελεύθερο και αξιοποιήσιμο χρόνο.
 • Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπήρους κ.α.).
Πλεονεκτήματα για όσους συμμετέχουν : 
 • Δημιουργούνται σταθερές, συνεχείς και πιστές σχέσεις αμοιβαιότητας που ενδυναμώνουν τα μέλη.
 • Δεν σχετίζεται με τη μισθωτή εργασία, η συμμετοχή βιώνεται ως ελεύθερη και όχι αλλοτριωμένη δραστηριότητα.
 • Eίναι περισσότερο επικοινωνιακή συναναστροφή παρά "απασχόληση"
 • Οι συμμετέχοντες υποβοηθούνται να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν νέες ικανότητες-δεξιότητες.
 • Περιορίζεται η σπατάλη.
 • Αναπτύσσονται και ευνοείται η αξιοποίηση τοπικών πόρων.
 • Ενισχύεται η οικολογική συνείδηση.
 • Ενισχύεται η αλληλεγγύη ανάμεσα στα δύο φύλα και μεταξύ των γενεών.
Στοιχεία Επικοινωνίας : 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου             22310 38284 begin_of_the_skype_highlighting            22310 38284      end_of_the_skype_highlighting       ή μέσω e-mail στο :netexchange@lamia-city.gr


Σύστημα Μονάδων Κοινωνικών Ανταλλαγών Λυκόβρυσης-Πεύκης

Η ιστοσελίδα αυτή θα αποτελέσει προσεχώς το βήμα διαλόγου και ανακοινώσεων για την εφαρμογή και τη λειτουργία του Τοπικού Εναλλακτικού Συστήματος Αχρήματων Συναλλαγών (L.E.T.S.) «ΠΕ.ΛΥ.ΚΟΙ.Α.» (σύστημα μονάδων ΠΕύκης - ΛΥκόβρυσης ΚΟΙνωνικής Ανταλλαγής) στην ευρύτερη περιοχή του ενιαίου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής.
Μπορείτε να περιπλανηθείτε στις σελίδες* αυτού του blog (επάνω menu) για να μάθετε περισσότερα για το Τι είναι τα ΠΕ.ΛΥ.ΚΟΙ.Α. και την ιδιαίτερη φιλοσοφία τους, σε ποιούςΚοινωνούς – Μέλη απευθύνεται και πώς θα τους οφελήσει, τον Τρόπο Λειτουργίας τους και τις υποδομές υποστήριξής τους, να πληροφορηθείτε στους Συνδέσμους για ανάλογα εγχειρήματα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και να συμμετάσχετε στον Διάλογο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος LETS  με ιδέες και παρατηρήσεις σας.
Παρακαλούνται άτομα που ζούν ή εργάζονται στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και που θέλουν να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ιδέας, ιδίως όσοι έχουν γνώση στο σχεδιασμό ιστοσελίδωνκαι στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (με προγράμματα ανοικτού λογισμικού), καθώς και όσοι ασχολούνται με εκτυπώσεις και γραφιστικές τέχνες, να επικοινωνήσουν με e-mail στοpelykoia@gmail.com 
.__________________________________________________________________
Στόχος αποτελεί η καθιέρωση της ανταλλαγής ως οικονομικής πρακτικής με τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται στην πράξη για τους συναλλασσόμενους, καθώς και η δημιουργία μιας αλληλέγγυας τοπικής κοινότητας που απέναντι στην υποβάθμιση προτάσσει την ανθρώπινη πλευρά της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την συλλογική πρόοδo.
__________________________________________________________________
Δίκτυο Ανταλλαγών του Ν. Πιερίας
Το Δίκτυο Ανταλλαγών είναι μια εναλλακτική πρόταση κοινωνικής οικονομίας που εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου με επιτυχία.
Το Δίκτυο δεν αντικαθιστά τα χρήματα αλλά μπορεί να βοηθήσει άτομα και οικογένειες μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων που μπορούν να διαθέσουν και που χρειάζονται στην καθημερινή τους ζωή.
Είναι μια θετική δράση που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργείται από τα ίδια τα μέλη του για τα μέλη του και μέσα από αυτό οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, να δώσουν αξία στα τοπικά προϊόντα τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.  Ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομική κρίση, η πρόταση του Δικτύου Ανταλλαγών μπορεί να βοηθήσει οικογένειες και επιχειρήσεις να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια.
Η εναλλακτική μονάδα του Δικτύου μας είναι ο ήλιος, σύμβολο ενέργειας και ευημερίας, και στην ανταλλακτική πρακτική δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί ή τοκογλυφία ή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Για να συμμετέχετε στο Δίκτυο Ανταλλαγών, παρακαλούμε να διαβάσετε την Διακήρυξή και τους Όρους Συμμετοχής του Δικτύου παρακάτω και αφού τα αποδεχθείτε, να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής με τα στοιχεία σας και να την υποβάλλετε.
Η Συντονίστρια ή κάποιο μέλος της Συντονιστικής Ομάδας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για την ταυτοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων.  Μετά την έγκριση της αίτησής σας, μπορείτε να μπείτε και να βάλετε τις αγγελίες σας, καθώς και να δείτε τις αγγελίες των άλλων μελών.  Η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την αποφυγή προβλημάτων και κάθε είδους απάτης και την προστασία του Δικτύου και των μελών του.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Κωνσταντία Καρλέτσα             6936357561 begin_of_the_skype_highlighting            6936357561      end_of_the_skype_highlighting       ώρες: 5 μ.μ. με 8 μ.μ. (απόγευμα)

Αναστασία Τσορμπατζίδου             6997084901 begin_of_the_skype_highlighting            6997084901      end_of_the_skype_highlighting       ώρες: 10 π.μ. με 12 μ. (πρωί)
Στη συνέλευση της ομάδας για την αντιμετώπιση της κρίσης της Κίνησης Πολιτών «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ» αποφασίστηκε η ίδρυση ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΧΡΟΝΟΥ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο Μοσχάτο με σκοπό την ανταλλαγή υπηρεσιών  χωρίς  την μεσολάβηση χρήματος
Σκοπός της  Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου: Η κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής υπηρεσιών και η ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων.
______________________________________________________________
Το Δ.Α. είναι ιδέα της πρωτοβουλίας Χανίων η οποία αποτελείται από απλούς aνεξάρτητους aνθρώπους της πόλης ανεξαρτήτως ηλικιών και δρα στα  κοινωνικά δρώμενα της ζωής μας.
Το Δ.Α. αποτελείται από όλους τους ανεξάρτητους ανθρώπους , άνεργους, φοιτητές, νοικοκυρές, εργαζόμενους, συνταξιούχους και πολλούς  άλλους που θέλουν ένα μέρος των συναλλαγών τους να γίνεται χωρίς χρήματα.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στην Κέρκυρα, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου δεν γίνεται σε ευρώ, αλλά σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ ή αλλιώς ΤΕΜ (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα).
_______________________________________________________________
Η Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (για συντομία ΕΜΡΟ) είναι ένα μέσο άμυνας της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην επεκτατική πολιτική των πολυεθνικών, που αποσκοπεί στην αφαίμαξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα αποτελεί και ένα επιθετικό μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης και των οδυνηρών συνεπειών της, ιδιαίτερα για τα αδύναμα και μεσαία οικονομικά στρώματα της περιοχής μας.
Το ΕΜΡΟ επιτρέπει και προωθεί τη συναλλαγή (μεταξύ των ανθρώπων που συμφώνησαν να το χρησιμοποιούν) σε συνδυασμό ή ακόμη και χωρίς τη χρήση των παραδοσιακών νομισμάτων.
__________________________________________________________________
Το ΚΑΕΡΕΤΙ είναι ένα δίκτυο αμοιβαίας αλληλοβοήθειας με έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης, με σκοπό την υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητων ομάδων αποδίδοντας κοινωνική αλληλεγγύη στα μέλη της. Δεν έχει καμία διαφορά από αυτό που ήδη συμβαίνει και συνέβαινε παλιότερα στις τοπικές κοινωνίες. Κάποιος θέλει μια εξυπηρέτηση να τον μεταφέρουν κάπου . Κάποιος άλλος προσφέρει αγροτικά προϊόντα από το μποστάνι του στο γείτονα του. Ενός άλλου έχουν χαλάσει τα υδραυλικά στο σπίτι του και φωνάζει έναν φίλο του που ξέρει πώς να τα επισκευάσει. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι δέχεσαι τη βοήθεια για να την προσφέρεις και εσύ μετά σε κάποιον άλλο ή ακόμα και στον ίδιο. Όλο αυτό το σύστημα γίνεται όμως οργανωμένα. Έτσι κάποιος μπορεί να βοηθηθεί από κάποιον που δεν τον γνωρίζει και είναι μέλος του δικτύου.
__________________________________________________________________
Στα πλαίσια δημιουργίας νέων μορφών αλληλεγγύης και με κύριο στόχο την καταπολέμηση της αποξένωσης, του ατομικισμού και της κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας, δημιουργήσαμε την Τράπεζα Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής -ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ-. Κατά αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται.
___________________________________________________________________
Ο ΟΒΟΛΟΣ
Δίκτυο με έδρα την Πάτρα. Ίδρυση τον Μάιο του 2009. Όπως γράφει και στο site τους:
Ο ΟΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ είναι ένας οικονομικός συνεταιρισμός που οργανώνεται και διοικείται από τα μέλη του. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει και να ενεργεί αγοραπωλησίες στα πλαίσια αυτής της κοινότητας.
____________________________________________________________

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας

Δίκτυο με έδρα τον Βόλο. Όπως γράφουν στο site τους: Μία εναλλακτική κοινωνικήοικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν  την οικονομική κρίση.  Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και το μέσο συναλλαγής δεν είναι το ευρώ, αλλά η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).  Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης έχει μελετηθεί και  δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί και τοκογλυφία.
___________________________________________________________________
ΤΟ ΣΠΟΡΙ
Δίκτυο ανταλλαγής σπόρων, ντόπιες και παραδοσιακές ποικιλίες, βιολογικές καλλιέργειες, δημιουργική δράση και αλληλοβοήθεια, και όλα αυτά.στη Λήμνο.
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
http://www.lets.net.gr :Δίκτυο συναλλαγών χωρίς χρήματα με έδρα το Ηράκλειο.
_________________________________________________________________
http://www.enow.gr: Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης
________________________________________________________________
Λόγω τιμής : διαδικτυακός σύνδέσμος με σκοπό την άμοιβαία ανταλλαγή προιόντων και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος.
_________________________________________________________________
XARISETO.GR "ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΟ": Υπηρεσία ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών από το xariseto.gr
_________________________________________________________________
Ο «Σκόρος» είναι το χαριστικό παζάρι του Σπόρου που μετακόμισε στο δικό του αυτόνομο χώρο. «Το παζάρι μας δεν είναι φιλανθρωπικό. Δε χρειάζεται να είστε φτωχός, άτομο με μειωμένη αγοραστική δύναμη. Η επαναχρησιμοποίηση και η μεταποίηση δεν είναι ούτε μειονέκτημα ούτε μιζέρια. Είναι 
________________________________