Δημοτική Κίνηση «Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας»

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ Θ. ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ Μ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ Δ.ΜΕΛΙΔΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: