Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: το ΛτΑ υπέρ της θέσπισης της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πειραιάς, 10 Μαΐου 2018

Το σχέδιο νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» του Υπουργείου Εσωτερικών συζητήθηκε στη σημερινή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχαν μόλις 29 δημοτικοί
σύμβουλοι. Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μώραλης υποστήριξε αρχικά το «πάγωμα» της
διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου, στη συνέχεια όμως η δημοτική αρχή πρότεινε
σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο ζητείται η απόσυρση του νομοσχεδίου, ταυτιζόμενη
απολύτως με τις σκληρές φωνές  παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο
ψηφίσματος υπερψηφίστηκε από τη δημοτική αρχή και από τους συμβούλους της μείζονος
αντιπολίτευσης, όπως ήταν αναμενόμενο.
Η παράταξή μας πρότεινε προς ψήφιση το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά στη σημερινή συνεδρίασή του, αναγνωρίζοντας
ότι υπάρχει αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμιστικών τομών στην αυτοδιοίκηση, αποφάσισε
να ζητήσει από το ΥΠΕΣ την εύλογη παράταση της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1”, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος
με την Κυβέρνηση, με στόχο τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου με τη θέσπιση της
απλής αναλογικής και του εν γένει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με τη δεσμευτική σε αυτόν
συμμετοχή  και των δύο μερών».
Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή. Και πώς να γινόταν, άλλωστε, αφού η απλή αναλογική,
που βρέθηκε στο στόχαστρο όσων αντιτίθενται στο σ/ν «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1», απαιτεί ριζικές
αλλαγές σε θέματα νοοτροπίας και κουλτούρας. Πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία που
δεν θα επηρεάσει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, των οργάνων
των αιρετών και των περιφερειακών συμβουλίων, αλλά και τη στάση και συμπεριφορά των
πολιτών. Και αυτό γιατί η απλή αναλογική επιβάλλει αναζητήσεις, συναινέσεις, συνεργασίες,
τεκμηριωμένα επιχειρήματα και κυρίως συμμετοχή για την αντιμετώπιση και επίλυση των
προβλημάτων, την ανάπτυξη αλλά και την ευημερία μιας πόλης ή μιας περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: