Δημοτική Κίνηση «Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας»

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2011 - Πειραιάς

Θέμα: Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2011 - Πειραιάς
Το κείμενο που καταθέσαμε στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου, στον Δήμαρχο,τον Γενικό Γραμματέα,τον Πρόεδρο του Δημ.Συμβουλίου  και στην επιτροπή ποιότητας ζωής,του Δήμου Πειραιά,, τις Θέσεις - προτάσεις μας για το ΡΣΑ 2011. Το κείμενο αυτό επεξεργάστηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του “Λιμανιού της Αγωνίας" και αποτελεί προϊόν συστηματικού διαλόγου ο οποίος διεξήχθη το 2010-2011 με τις κινήσεις πολιτών, εκπροσώπους των Δημοτικών Κοινοτήτων και φορέων της πόλης, όπως και με τα μέλη του «Λιμανιού της Αγωνίας» και της «Συμμαχίας στον Πειραιά».