Δημοτική Κίνηση «Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας»

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ MΑΣ. Της Δημοτικής Παράταξης ¨ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ».


Την φωτογραφία την πήραμε από το
http://mlp-blo-g-spot.blogspot.com/

EΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ MΑΣ.
Της Δημοτικής Παράταξης ¨ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο Πειραιά και Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων  κ. Βασίλειο Μιχαλολιάκο.
Κε Δήμαρχε,
Α.Με την παρούσα σας αποστέλλουμε την υπ’αρ.  12/28.7.2011 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του α. 152 του Ν. 3463/2006 (θέμα  2ο) και τις υπ’αρ. 19764/24.6.2011 και 10126/9.4.2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ειδικότερα:
1.Με την υπ’αρ. 12/2011 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του α. 152 του Ν. 3463/2006 ακυρώθηκε η υπ’αρ. 183/2011απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά με την οποία είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η χορήγηση  καρτών στάθμευσης οχημάτων στους μόνιμους κατοίκους του πεζόδρομου Παύλου Μελά και της οδού Παλαμηδίου 25-27.
2.Με την υπ’αρ. 19764/24.6.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκε η υπ’αρ. 194/4.4.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η μετατόπιση του περιπτέρου των Βασιλικής Κουτσογεωργίου και Καλλιόπης Θανοπούλου από την οδό Καραίσκου 115 και Β.Γεωργίου.
3.Με την υπ’αρ.  10126/9.4.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκαν οι υπ’αρ. 33 και 34/30.1.2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ και ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ.
Παρά όμως το γεγονός της ακύρωσης των τριών αυτών αποφάσεων, εσείς δεν έχετε συμμορφωθεί.
Αντιθέτως μάλιστα  την Πέμπτη 3/5/2012 έχει οριστεί η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ και ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ, ενώ έχουν ήδη ακυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις.
Επειδή ο Δήμος Πειραιά και εσείς ως Δήμαρχός του αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων υποχρεούστε κατ΄άρθρο  231 του Ν. 3852/2010 να συμμορφωθείτε με τις εκδοθείσες αποφάσεις, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα έχετε διαπράξει σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Σας καλούμε να συμμορφωθείτε με τις παραπάνω αποφάσεις.
Σας καλούμε ακόμη ν’απέχετε απ’ τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού και την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ και ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ, που έχει οριστεί για την Πέμπτη 3/5/2012.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Δήμαρχο Πειραιά και Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων κ. Βασίλειο Μιχαλολιάκο, κάτοικο Πειραιά,  προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του, επισυνάπτοντας με την παρούσα την υπ’αρ.  12/28.7.2011 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του α. 152 του Ν. 3463/2006 (θέμα  2ο) και τις υπ’αρ. 19764/24.6.2011 και 10126/9763 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
    Πειραιάς,2.5.2012.
                                Για τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Μ.ΣΤΑΘΑΚΗ                                                                                 Ι.ΚΑΡΔΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: