Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗΔεν υπάρχουν σχόλια: