Δημοτική Κίνηση «Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας»

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: