Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ


Φίλες/οι του Λιμανιού της Αγωνίας, στην πρώτη συνάντηση της κοινής επιτροπής Λιμανιού της Αγωνίας/ΑΚΙΚΑΠ/Οικολόγων-Πράσινων, έτσι που όρισε η ανοικτή συνάντηση για την κοινή κάθοδο στις δημοτικές εκλογές 2010 συζητήθηκαν τα πιο κάτω και το πρόγραμμα των πρώτων δράσεων:

Η επιτροπή έκανε έναν προγραμματισμό των πρώτων κινήσεων που χρειάζεται να γίνουν ώστε να ξεκινήσει η καμπάνια. Ο χρόνος πιέζει και χρειάζεται καθημερινή εγρήγορση.
Την Πέμπτη 23/9/2010 στις 8.30 στο Στέκι μας συγκαλείται συνάντηση για συγκρότηση εκλογικής
επιτροπής.  Η εκλογική επιτροπή είναι αυτή που θα έχει την κεντρική ευθύνη όλης της διαδικασίας.
Είναι ανοιχτή γενικά, όμως θα πρέπει κάθε συλλογικότητα που στηρίζει την συνεργασία, να ορίσει 3-5 άτομα, που θα αναλάβουν και ευθύνες και θα μπορούν να διαθέσουν κυρίως χρόνο
Από την εκλογική επιτροπή, συγκροτούνται υποεπιτροπές.

1. Νομική.
2. Ψηφοδελτίου
3. Διακήρυξης
4. Προγράμματος και θεματικών εντύπων.
5. Προπαγάνδας- Προβολής και ενημέρωσης
6. Εκλογικών κέντρων.
7. Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: